top of page
Our Team
Volunteer
Shopping Day
facebook_edited_edited_edited.jpg
D_9821-Recovered_edited.jpg
donate now-2.png
Home: Welcome
Girls Carrying a Recycling Bin

GLORIA FLANZER PHILANTHROPIC TRUST

FÈ DON OU GENERE MATCH, JISKA $500!

PATÈ KI BAY LA

GADE PWOFIL NOU,  FÒMASE DON REKITÈ, AK PLIS.

"Lè nou bay ak kè kontan epi aksepte avèk rekonesans, tout moun gen benediksyon."

Maya Angelou

bottom of page