top of page

MISYON NOU

Nou pran angajman pou sipòte fanmi ki nan bezwen nan ankouraje rezistans, oto-sifizans ak estabilite fanmi nan kominote nou an.

PASYON NOU

Pandan plis pase twa deseni , 501(c)(3) san bi likratif nou an ap sipòte fanmi lokal ki nan bezwen yo nan ankouraje rezistans, oto-sifizans ak estabilite fanmi.


Gras a donatè jenere, finansman sibvansyon ak yon anplwaye volontè sèlman, nou te kapab sèvi plis pase 4,000 fanmi chak ane atravè devan magazen nou an, ki reprezante yon mwayèn de 11,000 timoun chak ane .


Depi 2020, nou te achte bilding nou an ak konvèti nan solè, prèske elimine tout tèt nou an. Sa a pèmèt nou redireksyon prèske 100% nan chak dola bay tounen nan pwogram kliyan nou yo.


MHM travay dirèkteman ak lòt òganizasyon charitab ak ajans lokal yo. Lè nou pataje sèvis yo, espwa nou se travay ansanm pou aleje fado pou fanmi ki gen difikilte nan kominote nou an.

$97,000

NAN ASISTANS FINANSYE

$87,000

NAN NOUVO BÈSO, SÈZ MACHIN AK BASIN

150,000

FANMI SÈVI DEPI OUVERTI

About us page pic.jpg

PWOGRAM NOU FINANZE

Mothers Helping Mothers se yon òganizasyon volontè ki pa fè pwofi ki bay tout nesesite debaz tankou rad pou tout fanmi w ak atik pou tibebe (ki gen ladan bèso, chèz machin, pousèt, fòmil, ponp tete ak plis ankò), gratis pou fanmi yo. nan Sarasota, Manatee ak konte ki antoure.

About: About Us

ISTWA NÈS NOU

Li difisil pou nou kwè plis pase 30 ane pase depi nou te ede premye fanmi nou an! Nou te kòmanse kòm kèk zanmi ki vle ede de manman selibatè_cc781905-5cde-3194-bb3b-138d5cf58d_Salvation_Armycf5 Lodge, tounen nan Novanm 1990. Apre sa te fè nan kèk jou, nou te di "ki lòt moun bezwen èd?" Nou te mande​ kèk zanmi ak vwazen si yo te gen atik yo pa bezwen ankò, klasman atik yo te bay yo nan garaj, galri devan ak abri depo anvan nou te lwe premye lokal devan magazen nou an. Pawòl nan bouch gaye nan kominote a, epi nou kontinye grandi pandan n ap travay ak lòt ajans pou ede fanmi ki nan bezwen.

Jodi a, nou te elaji nan posede yon bilding 7500 pye kare, epi kounye a nou gen yon kontak ak lòt kominote lokal yo, pote "magazen an" ba yo ak otobis nou an ki ranpli ak atik ki kado bay ak evènman "pop up". Nou te grandi nan nesesite, ak ti ponyen volontè sa a te vin tounen yon fòs devwe etonan nan "myèl travayè", toujou ap kouri sou lespri, enèji, ak dezi a fè yon diferans, yon sèl kliyan nan yon moman._cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_

30 ane apre, nou toujou 100% volontè, e nou toujou eseye minimize depans nou yo atravè finansman sibvansyon ak kontribisyon prive, gen resous nou yo more fasilman disponib_cc781905-5cde-bb35bcf586-bad35bcf58d_family. Ak tan sa yo pi difisil pase tout tan, nou rete rekonesan pou sipò kontinye kominote nou an, pandan ke yo konprann inik of Mothers Helping Mothers, konnen kontribisyon yo pral ale dirèkteman nan benefis fanmi isit la nan pwòp lakou nou. . Literalman, plizyè milye fanmi te resevwa rad, nouvo atik ti bebe yo te achte atravè sibvansyon, founiti lekòl, atik pou kay la, jwèt, ak asistans finansye ijans. Nou te kapab kontinye fè sa nou fè, gras ak OU!  

Klike anba a pou w aprann plis sou sa n ap fè ak kijan ou ka sipòte nou.

giving partner.png

EKIP NOU

20180817_082544.jpg

Direktè

CHERI DEVRIES

Rantre nan ane 2015 kòm yon volontè nan legliz li a epi li gen yon vizyon pou elaji misyon an nan konte ki antoure.

Chak jou nan MHM fè w santi w ap fè yon diferans, menm si se yon ti kras, nan lavi yon moun. Sa vo plis pase nenpòt chèk.

bottom of page